Welkom

20161252 Sticker150x250

Schoenmaatje

 

Wij zijn een school
waar een enthousiast team zorgt voor 
creatief en uitdagend onderwijs.

 

 

:schoolsite2Wij bieden

  • onderwijs op maat, rekening houdend met de verschillen tussen leerlingen;
  • ruime aandacht voor sociaal-emotioneel welzijn en omgangsvormen;
  • een plusklas voor begaafde kinderen met een specifieke leervraag;
  • nauwe samenwerking met MAM's kinderopvang;
  • veel aandacht voor het leesonderwijs;
  • open communicatie met ouders.

 

Surf rustig rond.
Wilt u meer weten?
U bent van harte welkom! Loop eens binnen of bel of mail ons voor een afspraak.